Gemeenteraad september 2015: Zelzate TTIP-vrij?

Het TTIP kan zeer grote gevolgen hebben op onze toekomstige leef, woon-en werkomstandigheden, vandaar ook de noodzaak van sensiblisering en bewustmaking!

Zie hieronder mijn interventie in de gemeenteraad:

Wat nu volgt lijkt misschien een ver–van-ons-bed-show en niet direct een voorwerp voor de gemeenteraad, maar niets is minder waar. De Impact op de gemeentelijke autonomie en op het welzijn en de gezondheid van onze inwoners kan groot zijn. Ik verklaar me nader:

Sinds 2 jaar zijn er tussen de Europese Unie en de VS gesprekken en onderhandelingen aan de gang om een vrijhandelszone te creëren tussen deze twee grote economische handelsblokken. Zoals zo vaak worden deze onderhandelingen gevoerd ver van het publiek en zonder democratische controle of verantwoording. Bij dergelijke onderhandelingen wordt ons vaak voorgespiegeld dat er economische groei en meer welvaart zal ontstaan voor de burgers van beide partijen.

Jammer genoeg zien we in de realiteit vaak het omgekeerde gebeuren en zijn het meestal de multinationals die er het meest wel bij varen.Dat is ook het geval bij het TTIP, dat staat voor Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership. Het wordt in het grootste geheim onderhandeld door de ‘consultants’ en vertegenwoordigers van de grootste Europese en Amerikaanse multinationals in de achterkamers en lobbygroepen van de Europese Unie. Om dit aanschouwelijk te maken: 520 van de 560 lobbyisten met wie de Europese ambtenaren rond de tafel zaten om onderhandelingen over het TTIP te voeren, waren lobbyisten van de zakenwereld. Dat is 92 % van alle ontmoetingen.

In dit vrijhandelsakkoord zullen Amerikaanse en Europese normen, standaarden en regelgeving op het vlak van voedselveiligheid, consumentenbescherming, milieu en sociale bescherming worden gelijk getrokken (lees worden afgebouwd) Men doet dit naar eigen zeggen om alle mogelijke handelsbelemmeringen uit de weg te ruimen. Zo zullen de Amerikaanse voedselexporteurs niet langer gehinderd worden door onze strenge wetgeving rond GGO’s of strenge regulering rond het gebruik van kankerverwekkende stoffen in voedselproductie, denk maar aan de chloorkippen. Onze veiligheid komt dus in het gedrang. Het Europese voorzorgsbeginsel wordt door het TTIP dus in twijfel getrokken in naam van de handel, onder meer inzake pesticiden en hormonen.

Amerikaanse multinationals kunnen ook onze sociale bescherming onder vuur nemen, omdat arbeidswetgeving en loonbeleid eveneens als handelsbelemmerend kunnen beschouwd worden. Vandaar dat ook onze vakbonden ( ABVV-ACV en ACLVB) zich kanten tegen het TTIP via de Belgische coalitie voor waardig werk. De vakbonden zijn namelijk bang dat de zwakke en gebrekkige Amerikaanse sociale bescherming ervoor zal zorgen dat onze sterke sociale bescherming zal worden afgebouwd in het kader van vrije concurrentie: de zogenaamde ‘race to the bottom’ waardoor sociale dumping onstaat.

Bovendien zit in dit verdrag een ‘paard van Troje’ verscholen. Er is namelijk een onafhankelijke privé-rechtbank, het ISDS : investor-state dispute settlement, dat schadeclaims van investeerders zal behandelen die naar eigen zeggen zouden benadeeld worden door de sociale bescherming of andere wetgeving van een land. Zo kan het minimumloon onder vuur komen te liggen wanneer een Amerikaanse investeerder vindt dat hij gediscrimineerd wordt omdat er in de VS geen minimumloon is. Wanneer een investeerder dus vindt dat zijn winsten in gevaar worden gebracht, dan kan hij een staat voor de rechtbank dagen in het kader van TTIP.

Voorbeelden van schadeclaims van multinationals binnen vrijhandelsverdragen zijn legio:
Zo eiste Philip Morris miljoenen euro van Uruguay in het kader van een vrijhandelsverdrag tussen Zwitserland en Uruguay , omdat het land afschrikwekkende foto’s op sigarettenpakjes plaatste uit gezondheidspreventie.

Nog niet zolang geleden eiste het Zweedse vattenfall ongeveer 4 miljard euro van de Duitse federale staat omdat die na de kernramp van Fukushima besliste af te stappen van kernenergie.

Met het TTIP zullen schadeclaims elkaar opvolgen omdat multinationals vinden dat hun belangen en hun winstmarges worden belemmerd door democratische wetgeving. Het ISDS is dan ook een aanval op onze democratie omdat het nationale wetgeving kan omzeilen en zelfs kan vernietigen als de investeerders in het gelijk worden gesteld.

Onze publieke diensten, zoals onze gezondheidszorg, zullen ook in gevaar komen wanneer Amerikaanse multinationals zoals Sodexo op de markt de concurrentie zullen aangaan met de publieke instellingen in het aanbieden van zorg, want binnen het TTIP worden ook gesprekken gevoerd om publieke domeinen open te stellen voor private marktwerking zoals bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, openbaar vervoer en zelfs onderwijs. In de VS zijn deze domeinen allemaal geliberaliseerd. Dus als het speelveld ook volgens Amerikaanse standaarden wordt gelijkgetrokken, dan houd ik mijn hart vast. Zorg zal dan niet langer in dienst staan van de patiënt of van de bejaarde, maar in dienst van de rendementen.

Ook de gemeentes zoals de onze lopen het risico om een deel van hun autonomie te verliezen. Vandaag beschikken de lokale overheden bijvoorbeeld over het recht om pesticiden te verbieden in het beheer van hun groene ruimtes. Zelzate heeft ook de mogelijkheid om ethische, sociale of milieuvriendelijke voorwaarden toe te voegen als het een bestek opmaakt voor een openbare aanbesteding. Dit alles zou in vraag kunnen gesteld worden als er akkoorden komen die de vrije concurrentie en de belangen van multinationals hoog in het vaandel dragen. Het zorgt er dus voor dat de gemeentelijke zelfstandigheid en de lokale democratie wordt ondergraven.

Helaas is dit alles te weinig geweten onder de gewone man of vrouw in de straat. Daarom willen we een voorstel tot besluit maken om van Zelzate symbolisch een TTIP vrije gemeente te maken in de hoop dat dit handelsakkoord wat meer onder de aandacht komt. Informeren en bewustmaken over de gevaren van dit handelsakkoord is erg belangrijk.

Dit protest helpt. Reeds honderden gemeenten in België, Nederland, Duitsland,… verklaarden zich TTIP-vrij. Middenveldorganisaties en vakbonden betoogden in vele Europese landen. Dankzij al dat verzet is de stemming in het Europese parlement, gepland op 10 juni, niet doorgegaan. Laat ons daarom aansluiten bij het groeiend verzet tegen dit verdrag.

PVDA+ vraagt de stemming over volgende motie:

“De gemeenteraad van Zelzate beslist om van Zelzate een TTIP-vrije gemeente te maken.”

http://www.youtube.com/watch?v=cVs0aGCGEAk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>