Maandelijks archief: maart 2016

100 % voor het jeugdopbouwwerk

Gemeenteraad 29/02/16 Punt 8: Jeugdopbouwwerk

JOW

Beste Burgemeester en schepenen,
U kan hier vandaag zien hoezeer het jeugdopbouwwerk wordt gedragen en ondersteund in deze gemeente, meer nog, het zijn de jongeren zelf die inzien hoe belangrijk het jeugdopbouwwerk is door hier zo massaal aanwezig te zijn op deze raadszitting.

Er werd een petitie gelanceerd, een mars georganiseerd, en vele scholieren en jongeren van het JOW zijn in de weer geweest om handtekeningen op te halen. Door deze grote mobilisatie van de jongeren in deze gemeente bent u zelf al moeten afstappen van de geplande afbouw van een voltijdse naar een halftijdse bezetting van de JOW.

Zoals het nu voorligt, zal de JOW 4/5 worden ingezet, wat op zich terug een stap in de goede richting is, maar jammer genoeg niet voldoende. De zomerkampen en de speelpleinwerking komen hiermee in het gedrang. Voor de jeugd moeten we voluit gaan, want we gaan geen 80% voor de jeugd, maar 100 % voor de jeugd. De blinde hakbijl zetten in alles wat met dienstverlening en de versterking van het sociale weefsel te maken heeft, getuigt volgens mij niet echt van een doordacht beleid.

Het was in de nasleep van het jammerlijke gebeuren op Summerswitch 6 jaar geleden dat er in plaats van een fuifverbod, nachtklok en camera’s een jeugdopbouwwerker werd aangesteld, mede onder druk van de jeugdraad. Sindsdien moeten we ook erkennen dat door het preventief werken met jongeren de veiligheid alleen maar toegenomen is.

Jammer genoeg beschouwen jullie kwetsbare jongeren nog steeds als tijdelijke problemen, waar tijdelijke oplossingen voor geboden moeten worden. Maar moeten we dan werkelijk opnieuw wachten tot een nieuwe ‘Colruyt-bende’ in Zelzate opduikt? Het is een bekommernis die veel burgers bezig houdt.
Daarom willen we een beleid waarin het jeugdopbouwwerk wordt beschouwd als een permanente taak en verantwoordelijkheid van deze gemeente. Dat is immers een langetermijnvisie waar duurzame resultaten mee bereikt kunnen worden, wat we ook hebben vastgesteld de voorbije jaren.

In plaats van te besparen zou u zelf meer moeten doen, want het is een regelrechte schande dat de containers op het speelpleintje in de Chalmetlaan nog steeds niet in orde zijn. Het is al het derde jaar op rij dat ik op de gemeenteraad moet vragen om de containers instapklaar te maken voor het JOW.
Nu en dan wordt de technische dienst in allerijl opgevorderd door de burgemeester wanneer hij het nodig vindt, maar wanneer zal de technische dienst eens worden ingeschakeld om een belofte van bijna 3 jaar oud waar te maken? Wanneer krijgt het jeugdopbouwwerk eens de prioriteit die ze verdient? Wat ons betreft liever vandaag dan morgen….

Als we alles optellen wat in deze voorbije legislatuur al beknibbeld is op dienstverlening naar de jeugd toe ( uitleenreglement van stoelen en tafels, zalenreglement), verminderde maaibeurten voor de terreinen, tarieven verhogen van speelpleinwerking, het inkorten van 10 % van subsidies aan het lokale jeugdbeleid ( wat regionaal werd doorgedrukt, maar het zijn wel dezelfde partijen die hier ook de plak zwaaien, bovendien is er volgens de VVJ geen decreet lokaal jeugdbeleid meer waardoor de subsidies niet langer specifiek naar lokaal jeugdbeleid gaan, maar worden toegevoegd aan het gemeentefonds)

Bovendien wordt al 50 % bespaard op het inzetten van onze jeugdconsulent en dan is er nog het uitblijven van het jeugdontmoetingscentrum en nu ook nog de besparing op de JOW. Ik begin te begrijpen als men zegt: “dit bestuur laat de jongeren in de kou laat staan!”
Laten we daarom van koers veranderen en investeren in onze jeugd, ze verdient beter dan dit, want zij draagt de toekomst in zich.

Daarom vragen wij om dit punt te amenderen. In plaats van een 80% FTE willen wij dat de JOW voor 100% wordt ingezet. Graag vragen wij hiervoor de stemmig.